Saturday, 22/09/2018 - 18:49|
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019!
 • Hà Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ ngôn ngữ học
  • Điện thoại:
   01684402001
  • Email:
   bngoc.gdtx@gmail.com
 • Tống Long Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0869099828
  • Email:
   tlgiang.c3nt@yenbai.edu.vn