Thứ ba, 21/09/2021 - 15:56|
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021!
 • Hà Phúc Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Bí thư chi bộ, P. Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Địa lí
  • Điện thoại:
   0976690209
  • Email:
   haphucthuan75@gmail.com
 • Tống Long Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0869099828
  • Email:
   tlgiang.c3nt@yenbai.edu.vn