Thứ tư, 01/12/2021 - 07:29|
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021!
 • Đề thi minh họa môn Anh Văn (2018)
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 653 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi minh họa môn GDCD (2018)
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 589 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi minh họa môn Địa Lý (2018)
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 587 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề minh họa môn Lịch Sử (2018)
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 605 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề minh họa môn Sinh Học (2018)
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 531 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề minh họa môn Hóa Học (2018)
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 563 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề minh họa môn Vật Lý
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 610 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề minh họa môn Ngữ Văn
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 636 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi minh họa môn Toán (2018)
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 594 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi học kỳ I, 2016 - 2017 (Môn Vật Lý lớp 11)
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 562 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi học kỳ I, 2016 - 2017 (Môn Vật Lý lớp 10)
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 528 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi học kỳ I, 2016 - 2017 (Môn Toán lớp 12)
  | Trường THPT Nguyễn Trãi | 545 lượt tải | 1 file đính kèm