Saturday, 31/10/2020 - 17:38|
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019!

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2017-2018

Công đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và Hội nghị CC, VC năm học 2017-2018